AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 22. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1963)

1963 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMENYEI BEREND JÓZSEF, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XXII. KÖTET 1-2. SZÁM AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 196 3 IV. OSZT. KÖZL.

Next

/
Thumbnails
Contents