AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 23. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1964)

1964 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XXIII. KÖTET 1-2. SZÁM AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1964 IV. OSZT. KÖZL.

Next

/
Thumbnails
Contents