AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 30. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1971)

1971 / 1-2. sz.

Agrártudományi Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának folyóirata CSELŐTEI LÁSZLÓ, HORN ARTÚR, LÁZÁR VILMOS, LEHOCZKY LÁSZLÓ, MAGYAR JÁNOS, MÁTHÉ IMRE, MÉSZÖLY GYULA, MÓCSY JÁNOS, SOMOS ANDRÁS, STEFANOVITS PÁL, UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI LÁNG GÉZA TECHNIKAI SZERKESZTŐ HEPP FERENC Az Agrártudományi Közlemények változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként egy-egy kötet jelenik meg kb. 40 ív terjedelemben. Agrártudományi Közlemények Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. sz. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A folyóirat előfizetési ára kötetenként 80,— forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. — Pénzforgalmi jelzőszámunk 215 — 11488), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő utca 32. — Pénzforgalmi jelzőszám: 218 — 10990) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya az alábbi idegen nyelvű folyóiratot adja ki: Acta Agronomien. Szerkesztőség: MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete, Martonvásár. Acta Veterinaria. Szerkesztőség : Bp. VII., Landler J. u. 2. Acta Phytopathologien. Szerkesztőség: Bp. II., Herman О. út 15.

Next

/
Thumbnails
Contents