AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 31. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1972)

1972 / 1. sz.

Agrártudományi Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának folyóirata CSELŐTEI LÁSZLÓ, HORN ARTÚR, LÁZÁR VILMO S , LEHOCZKY LÁSZLÓ, MAGYAR JÁNOS, MÁTHÉ IMRE, MÉSZÖLY GYULA, MÓCSY JÁNOS, SOMOS ANDRÁS, STEFANOVITS PÁL, UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI LÁNG GÉZA TECHNIKAI SZERKESZTŐ HEPP FERENC Az Agrártudományi Közlemények változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként egy-egy kötet jelenik meg kb. 40 ív terjedelemben. Agrártudományi Közlemények Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. ez. Ugyanerre a címre küldendű minden szerkesztőségi levelezés. A folyóirat előfizetési ára kötetenként 80,— forint. Belföldi megrendelések as Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. — Pénzforgalmi jelzőszámunk 215 — 11488), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest L, Fő utca 32. — Pénzforgalmi jelzőszám: 218 — 10990) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya az alábbi idegen nyelvű folyóiratot adja ki: Acta Agronomica. Szerkesztőség: MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete, Martonvásár. Acta Velerinaria. Szerkesztőség: Bp. VII., Landler J. u. 2. Acta Phytopathologica. Szerkesztőség: Bp. II., Herman О. út 15.

Next

/
Thumbnails
Contents