A Kerék, 1950 (23. évfolyam, 1-8. szám)

1950-01-01 / 1. szám

шШжшШск \ffS71KI MELLÉKLETE 1950 január 1 17. Lényegesen fokossá a tehergépkocsi — mozgékonyságát — használhatóságát — vonóképességét — takarékosságát — élettartamát — termelékenységét a beépíthető gyorsmenet-differenciál! A gyorsmenet, tehát az úgynevezett direkt áttételi fo­kozatnál is nagyobb áttétel ha­talmas előnyei már régen is­meretesek és vele igen gyak­ran találkoztunk is a személy- gépkocsik birodalmában. És alig nyert polgárjogot ez a konstrukció a személyautókon, átvették a tehergépkocsi-terve­zők, ha más megoldásban is. Mert, amíg a személygépko­csiknál a gyorsmenet legfel­jebb egy plusz fokozatot jelen­tett, tehát a direktnél nagyobb egyetlen fokozatot, addig a te­hergépkocsikon már olyan meg­oldással találkozunk, mely meg­kettőzi a fokozatokat, a három sebességes váltóból hat, a négy- sebességesből pedig nyolcsebes- séges transzmissziót varázsol. Ha a bevált rendszernek elő­nyeit röviden kívánjuk vázolni, talán elegendő rámutatni arra. hogy segítségével jó úttesten sokkal alacsonyabb motorfordu­latszámmal érhetünk el azonos, nagy fordulatszámmal pedig na­gyobb sebességet, tehát nem­csak üzemanyaggal, hanem gé­pünk mechanizmusával is taka­rékoskodunk, hiszen alacsony motorfordulatszámnál kisebb egyben a kopás is. Mivel négy sebességi fokozat helyett nyolc áll rendelkezésre, alacsonyabb­ra lehet méretezni az egyes fo­kozatot, tehát a motor túleről- tetése nélkül lehet nagy terhe­léssel is indítani és rossz terep- viszonyok (meredekek, homok, sár, stb.) mellett haladni. A mo­tor igénybevétele annak fogyasz­tása és a mechanizmusával való Ez a beépíthető gyorsmenet-differenciál szerkezete. (Balról) A bolygófogasok zárva vannak, az egész egység egyetlen rendszerként forog. (Jobbról) Ha bekapcsoljuk a gyorsmenet>dlffe-. renciált. működésbe lépnek a bolygófogasok és ezzel másodlagos áttétel-változást kapunk.

Next

/
Thumbnails
Contents