Henszlmann Imre (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 7. KÖTET (1873)

1873 / 1. füzet

IV Lap. Fejérmegyei történelmi és régészeti egylet első ülése 281 Felső-fehérmegyei muzeum egylet . 311 Feliratok Assyriában . . . 197, 223 Fiume domborművi képe ... 34 Fontos arcliaeologiai felfedezés . 124 Gyöngyök 12 Győri egyházmegye műkincsei . 61 Hajfodritó római sírban . . . 153 Hajtű Naszvadon 247 Halmok : Szazhalmon . . . . 175 » Tultsehán 262 Herendi porczellán gyár „ 15 Honi érem és régiség gyűjtemé­nyeink statistikája .... 2 Illatszertartó üvegek római sirban 153 Ingresnek enüékszobra .... 88 Irodalom . . . 15, 16, 29, 48, 65, 83 Ismertetés 173 Karosai templom 282 Karikával ellátott bronz szekercze 257 Képes kalauz második kiadása . . 297 Kiállítások : kecskeméti ... 13 » bécsi . . . . 15, 20 Kis árpási római építmények . . 101 Kolozsvári kapu ... . . 87 Kolozsvári boldog asszonyról czim­zett kolostor ebédlőterme . . 157 Küniginhofi kézirat 88 Könyvészet 56, 72 Könyvismertetés : arcliaeologiai köz­lemények IX. köt. I. füzete . . 135 Könyvismertetés : Das heidnische Zeitalter in Schweden . . 305 Könyvismertetés : Hazai műemlékek és régi épületmaradványok jegy zéke 21 Könyvismetetés : Vasmegyei régé­szeti egylet évi jelentése . 274 Kovakő késpenge Naszvadon 248 Középkori köpeny a zágrábi székes­egyház kincstárában . 241 Különös archaeologiai fölfedezés . 196 Lafayette órája .... 87 Leletek : Békés megyei . 121 » Borszéken . 134 » Holdmező-Vásárlielyen . 264 » Horgosán . 11 » Potokon 104 » Szentpéteren . 79 » Tinódon 1 55, 81 » Valkón .... 12 Levelezők portómentessége . 120 Liptói őstelepek .... 157 Madridi Escurial .... 35 Magyar történelmi társulat 68 Lap. Mátyás templomának restauratiója Budán . 69, 314 Melltü 12 Mr Brace Pesten 20 Muzeumok : délmagyarországi . . 315 » fehérmegyei 19,45, 68, 71 192, 221, 245, 280 » egri 20. 70 » felsőmagyarországi 47, 88 119, 170, 221 » vasmegyei 67, 86, 118, 220 » magy. nemzeti 13, 19, 34, 45 » alakitásái'a ministeri rendelet 225 Műemlékek bizottsága . . 1, 24, 105 Mürégészeti szakoktatás Németor­szágban 40 Nagy-Sápi lelet 165 Nagy Péter czár okmánya ... 20 Óbudai fehéregyház romjai . . 36 Ókori régiségek Naszvadon . . . 247 Orodi káptalani templom romja Glagováczon 273 Őstorony (szentantali) .... 74 Őskori tárgyak gyűjteménye a bécsi világkiállításban 294 Őskori temetkezési hely Bohlzen ha­tárában 296 Pécsi coemeterialis cubiculum . . 37 Pecsétnyomó Pest határában . . 175 Pénzügyminiszteri rendelet érem és kincsleletek ügyében . . . .308 Pilini Leshegyen talált csontvázról 156 Piperéző romai nő sirja . . . . 149 Pompejiorama 71 Priamos kincse 235 Eajzok Kassa műenlékeiről ... 24 Bemónyi Ede és régiségei ... 49 Bégészet .218 Bégi egyházi öltöny 281 Eégi indítvány archaeologiánk ügyében . 199 Bégiségek : . . 88, 123, 158, 160, 175 Bikárd Gusztáv halála . . . .105 Bómai feliratok . . 16,174,219,224 Bómai téglák ... 76, 93 174, 223 Bomok : bácsi premontrei zárda . 93 » báthai kolostor .... 59 » fejérmegyei 71 » Hodoson 305 » Kővágé Szőllősön ... 60 » pécsi búzatéren kápolna . 59 Sir római : Kővágó Szőllősön . . 60 » Pozsonyban . . . . * 223 » Sitkán Vasmegyében . 27 » Sopronyban . . .27, 150

Next

/
Thumbnails
Contents