Pulszky Károly (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 2. KÖTET (1882)

II TARTALOM. CZIKKEK. Lap­—a—a. Magyarországi őskori tárgyak a sweizi múzeumokban _ ___ _ 161 —162 Adám Iván. Sümeghi földalatti épületmaradványok ___ _ 14— 28 Barna Ferdinánd. A finn-ugor népek fejalkatárol 91— 98 Deák Farkas. Gróf Károlyi László nautilusa és Bethlen Gábor végrendelete 54— 58 » » Gróf Károlyi László kornyétája _ _ _ __ ______ 296—298 Diner József. Adalékok Görögország Homer előtti fegyverismeretéhez __ 78— 91 Eperjessy Kálmán. Régészeti tárgyak Nagy-Rőczén_ _ _ .... ___ _ 5°— 54 Fröhlich Róbert. Egy aquincumi castrum_ _ __ _ _ 135—142 Hampel József. Aquincumi sírvers _ ___ ... __ __.. _ __ 121 —125 » » Dasius becsületbeli bocsátványa _ _ ___ ___ 125 —131 » >» N.-Múzeum érem- és régiségtára 1881. j ___ 60— 78 május—deczember f és __. 142—156 » » N.-Múzeum régiségosztálya 1882-ben ___ . __ 299—310 Henszlmann Imre. A pécsi székesegyház restaurátiója ___ ... ___ .._ 1— 14 Kossuth Lajos. Tanulmányok báró Nyáry Jenő «Az aggteleki barlang mint őskori temető» czímü munkája felett ___ ______ _ ... ___ 167—206 Kubinyi Miklós. Felső-Kubini urnatemető___ _ _ ___ _ 274—285 Márki Sándor. A szent-annai avar-ring ..... ... ... _ _ 112—121 Nagy Géza. A székely N.-Múzeum gyűjteményei ... .__ ... 28— 32 Pulszky Károly. Renaissanckori emlékek ___ ... ... ... ... __ .__ 231—253 » » A magyar agyagművesség történetére vonatkozó kérdések 25^—274 Pulszky Ferencz. A gömörmegyei művészeti és régészeti kiállítás 132—135 Réthy László. Montenuovo magyar éremgyüjteménye _____ ___ 156—157 Tergina Gyula. Erdély érmészete _ _ _ _ ___ .__ . __ 32— 50 Téglás Gábor. A petákvölgyi őstelepek s a nándori barlangcsoport _ 101 —112 » » A tordosi őstelep _ _ .... ... _ ___ 285—296 Torma Károly. Római cserépedények és karczolatok _ _ 207—230 VEGYES KÖZLÉSEK, KÖNYVISMERTETÉSEK. Dorner Kálmán. Csabrendeki lelet ___ .__ — ___ — ___ ___ — —- 59 » » Ukki lelet ... ' ___ — — — — 58— 59 Pulszky Ferencz. Evans: The ancient bronze implements , weapons, orna­ments of Great Britain and Ireland ___ ___ .__ — __ — --- 163—165

Next

/
Thumbnails
Contents