A Toll, 1936 (8. évfolyam, 1-6. szám)

1936-01-15 / 1. szám

A TOLL BUDAPEST, 1936 JAW. 15 Till. ÉVF. 1. (84.) SZ. KORÁNYI FRIGYES TITKA (Egy regény margójáról) Minden, ami klasszikus, első tekintetre egy­szerű, mert vonalainak nemes logikája harmo­nikusan, világosan, azonnal érthetően s megbont- hatatlanul egységesen hat. De az értelem, a szel­lem, amelynek külső kifejezése ily nemesen egy­szerű: rendkívüli elme s a tehetségekkel kiművelt tudás kincsesbányájának sokféle forrásából táp­lálkozott. Korányi megemlékezése Popovicsról. A cim, tudom, nagyigényü; hogyan is beszéljen egy ember titkáról az, aki nem ismerte? De Korányi fiatalabb éveiben iró volt, jól iskolázott, müveit iró s ezzel olyan titkokat hagyott az utókorra, melyeket az irodalom örök nyilvánosságánál fogva kegyeletsértés nélkül feszegethetünk. Még emlékszem, milyen megilletődve hallgattuk egy nyári este visszaemlékezéseit Popovicsról, a nemzedék-, pálya- és munkatársról. A közszolgálat, különösen a pénzügyi szolgálat egész embert kiván a szó tragikusan lemondó, majdnem ember­telenül egyoldalú értelmében. Ha tehát ezen az estén valameny- iiyiünket megfogott az emlékezés tartózkodó melege: ez a ben­sőséges hőfok, az emlékező lélek szelid hőmérséklete nem ar­ról a közszolgálati pályáról sugárzott felénk, amelyen mind­ketten működtek, még hozzá sokáig együtt, hanem abból a hig­gadt műveltségből eredt, amelyben szakmájuk fölött önkény­telenül, szinte lopva találkoztak. A müveit ember tapintatosan csak a halottakról árulja el, hogy kit tart igazán magához méltónak. Azon az estén a megemlékezés módjából, együtt­érző keserűségéből és tiszteletet parancsoló szerénységéből megtudtuk, hogy egy müveit lélek választja ki most a halottak közül a magához méltót. Mert a kevesek, a jók a halottak szörnyű erejét hivják néha segítségül az élethez. Korányi nagyon müveit volt. Az a kétszeres pénzügy- miniszter, akit a hallgatóság zöme egyszerűen „közgazdasági életünk kiválóságaiként hallgatott végig, előttem visszafiata­lodott ifjú Korányi Frigyessé, ki a franciául még nem tudó

Next

/
Thumbnails
Contents