Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae 2. (1951)

1951 / 1-2. szám

ACTA MATHEMATICA HUNGARICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21 Az Acta Mathematica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a matematika Köréből. Az Acta Mathematica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. Événként általában egy kötet jelenik meg 20 ív terjedelemben. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Mathematica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Mathematica előfizetési ára kötetenként (egy évre) belföldre 40 forint, kül­földre 60 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó“-nál (Budapest, V., Alkotmány-u. 21. Bankszámla 936.550), külföld számára pedig a „Kultúra“ Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Bankszámla 929.040 sz.) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. „Acta Mathematica“ издает работы из области математических наук на русском французском, английском и немецком языках. „Acta Mathematica“ выходит в брошюрах переменного объема несколько выпусков объединяются в одном томе. (20 печатных листов.) Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу: Acta Mathematica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и администрации. Подписная цена „Acta Mathematica" — 60 форинтов за том. Заказы принимает Предприятие по внешней торговле книг и газет „Kultúra" (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Счет Банка No. 929.040) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents