Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae 3. (1952)

1952 / 1-2. szám

ACTA MATHEMATICA HUNGARICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21 Az Acta Malhematica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a matematika köréből. Az Acta Mathematica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötete'. A közlésre szánt kéziratok géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Mathematica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Mathematica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó“-nál (Budapest, V., Alkotmány­utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), külföld számára pedig a „Kultúra“ Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 2. Bankszámla 45-790-057-50-032 sz.) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. „Acta Mathematica“ публикует трактаты из области математических наук на русском, французском, английском и немецком языках. „Acta Mathematica“ выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу: Acta Mathematica (Венгрия, Будапешт 62, п/я 440). По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена „Acta Mathematica“ — 110 форинтов за том. Заказы в стране принимает Akadémiai Kiadó (Alkotmány-utca 21. Текущий счет № 04-878-111-48), а для заграницы, предприятие по внешней торговле книг и газет „Kultúra“ (Budapest, VI., Sztálin-út 2. Текущий счет № 45-790-057-50-032), или его заграничные представи­тельства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents