Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 11. (1960)

1960 / 1. szám

ACTA FHYSICA r A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V. ALKOTMÁNY U. 21 Az Acta Physica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a fizika tárgyköréből. Az Acta Physica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg : több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Physica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Physica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181 sz.), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Physica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Physik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Physica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu richten : Acta Physica, Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu senden. Abonnementspreis pro Band : 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussen- handels-Untemehmen »Kultura« (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankkonto Nr. : 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents