Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 46. (1979)

1979 / 1. szám

ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SZERKESZTI KOVÁCS ISTVÁN Az Acta Physica angol, német, francia vagy orosz nyelven közöl értekezéseket. Évente két kötetben, kötetenként 4—4 füzetben jelenik meg. Kéziratok a szerkesztőség címére (1521 Budapest XI., Budafoki út 8.) küldendők. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla 217-10990), vagy annak külföldi képviseleteinél. The Acta Physica publish papers on physics in English, German, French or Russian, in issues making up two volumes per year. Subscription: § 36.00 per volume. Distributor: “Kultura” Foreign Trading Company (1389 Budapest 62, P.O. Box 149) or its representatives abroad. Die Acta Physica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Physik in deut­scher, englischer, französischer oder russischer Sprache, in Heften, die jährlich zwei Bände bilden. Abonnementspreis pro Band: $ 36.00. Bestellbar bei »Kultura« Außenhandelsunter­nehmen (1389 Budapest 62, Postfach 149) oder seinen Auslandsvertretungen. Les Acta Physica publient des travaux du domaine de la physique en français, anglais, allemand ou russe, en fascicules qui forment deux volumes par an. Prix de l’abonnement: $ 36.00 par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise du Com­merce Extérieur «Kultura» (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) ou chez représentants à l’étranger. tActa Physica» публикуют трактаты из области физических наук на русском, немецком, английском и французском языках. «Acta Physica» выходят отдельными выпусками, составляющими два тома в год. Подписная цена — $ 36.00 за том. Заказы принимает предприятие по внешней орговле «Kultura» (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) или его заграничные представительства.

Next

/
Thumbnails
Contents