Aetas, 1990 (5. évfolyam)

1-2. szám

<J\[acionaíizmusok^ keres zttüzéBen ("Eötvös József nemzeti­ségi eíméíetének, paraáo^onai) Deák^Ágnes békét agyőztesek^kötif^(az 1947-espárizsi Békeszerző dés és a magyar 6ékep ropaganda) (Békés CsaBa Szabadságharc a nemzetiségek^ eííenéBen ? (Q. Stratimiro­vic visszaemlékezései 1848-49-re) „Tartózkodása áCCamérdekBőí nem kívánatos" fáz 194$ utáni csefiszCovák^- magyar (akosságcserérőí ) 9{épiel^- urBánusof^(egy konfliktus formaváítozásai) *Baíog Iván 9&MZTÍTTS 9& (MZ<E (TIS rE,g (Az AVTflS körkérdése )

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents