Magyar Academiai Értesítő, 1843 (4. évfolyam)

1843 / 1. szám

M A G Y А К АСА DEMI AI ÉRTESÍTŐ IV. Év. 1843. DEC. I. Sz. E' lapok időről időre minden, az academiai gyűlésekben előforduló '» közzé tételre alkalmas tárgyakat , valamint az intézetet illető fontosabb hi­vatalos jelentéseket , közlik. — Kaphatóit Eggenberger J. és fia academiai könyvárusoknál 's általok a' két haza' minden hiteles könyvárusainál. KIS GYŰLÉS, 1)EC. 11. 1843. J''áy András tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt Jelen Kubinyi Ágoston tt. — Bajza, Balogh, Bugát, Döbrentei, Fogarasi, Győry , Kállay , Kiss, Luczenbacher, Szilasy , Sztrokay rr. tt. — baiabás, Bertha, Ferenczy , Garay, Kise Ferencz, Kovács Mihály, Mátray, Szécliy , Székács, Tasner, Török János, "Waltlierr, AVargha Istv. 11. tt. — Scliedel Ferencz titoknok , Lukács Móricz helyettes segédjegyző. — A' könyvtár' számára a' titoknok a) A' tudományok' bajor kir. academiájától bemutatta: I. Abhanilll. il. philosophisch-philolo­gischen Classe it. kön. bayr. Akad. d. Wissenschaften. Dritten Bdes dritte Abthlg. München, 1843.— 2. Abhandll. d. hislorischen Classe .. Dritten Bdes dritte Abthlg. U.Ott 's akkor. — 3. Abhandll. d. ma­thematisch - physikalischen Classe .... Dritten Bdes dritte Abthlg. U. utt 's akkor. — 4. Bulletin der kön. Akademie d. Wissenschaften. Ii­43. Nro 1 — 55. b) A ' genfi természettudományi társaság' részéről: Mémoires de la Société de physique et d' histoire naturelle de Genève. Tome neuvième. Genève et Paris , 1841—2. c) A' luccai örökös herczeg' О Fenségétől : Memorie e docu­menti per servire all' Istoria del Principato Lucchese. Tomo I. II. III. 1. 2. IV. I. 2. V. 2. 3. VII. VIII. IX. X. Lucca, 1813—41. d) Deáki Zsigmond lttól: 1. Atti della Reale Accademia Luc chese di scienze lettere ed arti. Tomo I—X. Lucca , 1821—40. — 2. Storia di Lucca, dalla sua origine fino al 1814. seritta dal Marche­se Auf. Mazzarosa. 1. 11. Lucca, 1833. — 3. Commentant della rivo­1

Next

/
Thumbnails
Contents