Magyar Academiai Értesítő, 1850 (10. évfolyam)

I i G Τ A R ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ 1850-RÖL. AZ ACADEMIA' RENDELETÉBŐL KIADTA TOLDY FERENCZ, TITOKNOK Kél kőre írt táblával. PEST. EGGENBERGER J. ÉS FIA ACADEMIAI KÖNYVÁRUSOKNÁL, M DCCC. L.

Next

/
Thumbnails
Contents