Magyar Academiai Értesítő, 1851 (11. évfolyam)

« A G Y 4 Β ACADEMIM ÉRTESÍTŐ 1851-RÖL. AZ ACADEMIA' RENDELETÉBŐL KIADTA TOLDY FERENCZ, TITOKNOK. PEST. EGGENBERGER J. ES FIA M. ACADEMIAI KÖNYVÁRUSOKNÁL. M. DCCC. LI.

Next

/
Thumbnails
Contents