Magyar Akadémiai Értesítő, 1858 (18. évfolyam)

ÉRTEKEZÉSEK - Számok - 1858 / 1. szám

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. xvni. Év. 1858. I.Sz. A LAPP NYELV, VAGY AZ IGAZOLT ÉS MEGIGAZÍTOTT SAJNOYICS. Olvasta az akadémiában oct. 5. és nov. 2. 1857. HUNFALVY PÁL I Ez egyszer, a nyelvosztály engedelmével, bévezetést bátorkodom a bévezetés elibe bocsátani. Mert a magyar nyelv­tudománynak kétfelé kell hatnia, a külföldi előítéletek s a belföldi elfogultság ellen, s arra lehető biztos alap kell neki. A külföldi előítéleteket azon kérdéssel támadja meg nyelv­tudományunk : Lehrt-e a helytelen tudás vagy nemtudás az igazság mérve*! A belföldi elfogultságnak pedig azt kiáltja : Lehet-e a valóság bármiben és bármikor ellensége az igazság­nak ? Ha nyelvtudományunk akként jár el, bogy méltán te­hesse a két kérdést, mert azokra magában hordja a feleletet, t. i. helyes tudást, mely a valóságot felfogta : akkor megvan neki lehető biztos alapja, melyen mint köszálon inghallanul áll. De fáradságos a helyes úton való járás ; nyűgös azon fegyezettség, melylyel a vizsgálódó léleknek birnia kell, hogy a fáradságos uton mendegélés megkaphassa a kívánt sikert. Legteljesben lévén meggyőződve, hogy a helytelen tu­dás vagy nem-tudás soha sem lehet mérve az igazságnak, s hogy a valóság sohasem árthat neki : a tudományosan vizs­I *

Next

/
Thumbnails
Contents