A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1867 (1. évfolyam)

1867 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM, AKADÉMIA Wk TESÍT О J Е. Első (philos, tory, és történettudományi, egyszersmind összes) ülés. 1867. január 7-én Kubínyi Ágoston t. t. elnöklete alatt. 1. A titoknok jelenti, hogy a gróf Teleki József-féle drámai pályázatra I860, dec. 31-ig, mint kitűzött határidőig, tizenkét, e határidő után még egy, e szerint összesen tizenhárom pálya vígjáték érkezett ; úgymint : I. Nem mind arany a mi fénylik. Vígj. 3 felv. Jelige : „ A. szerelem legnagyobb liös, Ennek valának legtöbb diadalmi. Petőfi. II. A váratlan vendégek. Vígj. 3 felv. Jelige : Audaces fortuna juvat. III. Előkelők. Vígj. 5felv. Jelige: Felkaptak a szilvafára. IV. Megtért. Vígj. 3 felv. Jelige : Vaj ! mi közel áll a jó. Goethe. V. Kedv és hivatás. Eredeti vígjáték 3 felv. Jelige : Nem ugyanaz, VI. Erős szer hat. Vígj. 3 felv. Jelige : Az orvos is gyakorta mérget ad, Gyilkos ha öl, félisten hogylui gyógyít. VII. A kétkedő. Vígj. 3 felv. Jelige : De las cosas mas segnras la mas segura es durar. С alderon. VIII. Shylock ma. Vígj. 5 felv. Jelige : Fel a magasba ! Fel magasabbra ; még magasabbra ; Homlokod a felhők csókolják, lábad a földet. sic itur ad astra. IX. Női fogások. Vígj. 3 felv. Jelige : Addig jár a kancsó a vízre, míg eltörik. X. A kedélyes kör. Vígj. 5 felv. Jelige : E világon minden számítás. XI. Magas törekvések. Vígj. 5 felv. Jelige : Csak szaktudomány, uraim, csak szak ­tudomány ! Schvarci Gyula. XII. Dérvirágok. Eredeti vígjáték 3 felv. Jelige : Sic vos non vobis. XIII. Balházasság. Vígj. 3 felv. Jelige : Dum Candida reetaque sit, Ilia et Egeria est ! Horatius. A határidő után érkezett XlII-ik számú pályaműre nézve a feladási vevény által igazolva levén, hogy még dec, 30-án postára tétetett : az Akadémia ide vágó határozatai szerint az is pályázatra bocsáttatik. Ennél fogva mind a tizenhárom pályamunka rendben MAGY. TUD. AEAD. ÉRTESÍTŐ. 1 . SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents