A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1868 (2. évfolyam)

1868 / 1. szám

MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA E R T E S í T Ö J E. Első (philos, törvény- és történettudományi osztály- egyszersmind összes) ülés. 1868. január 7-kén. r Erdy János r. t. helyettes elnöklete alatt. 1. A titoknok elszomorodva jelenti Szinovácz György 1. t. múlt évi dec. hó 26-én, élte f)0. évében történt gyászos kimultát. Az Akadémia megilletődve vette e gyász-jelentést, s a törvénytudományi osztályt az emlékbeszéd iránti gondoskodásra felhívja. 2. A titoknok jelenti, hogy az 18G7 8-ki Karácsonyi-féle drámai pályázatra 1867. dec. 31-ig mint kitűzött határidőig, tizennyolcz, e határidő után pedig még három, e sze­rint összesen huszonegy pályamű érkezett ; úgymint : I. Virginia. Jelige : Lenni vagy nem lenni. Scli. II. Feldúlt világ. Jelige : III. Báthory Boldizsár. Történelmi dráma 6 felv. Jelige : „Ki oly erős, hogy nem csábítható." (Shakspeare, Julius Caesar, Cassius : 1 felv. 2. szín.) IV. Fráter György. Történeti tragoedia 5 felv. Jelige : Vannak nagy feladatok , magas törekvések, melyeknél ha kimarad is a siker, az akarat maga is érdem. Et volu­isse sat est. V. Izabella. Szomorújáték 5 felv. Jelige: Előbb utóbb győz az igazság. Közmonda. VI. Báthori Gábor. Történelmi dráma 5 felv. Jelige •• Ki mint vet úgy arat. Koz­monda. VII. Tiberius Gracchus. Szomorújáték 5 felv. Jelige : Haláluk szebb jövendő záloga. VIII. TJziel : Tragoedie 5 felv. Jelige : „Tekints a Történet könyvébe" (Uziel 3 felv. 13. jel.) „Mi emberek vagyunk e szinmíí hősei !" (Uziel 5 felv. 2. jel.) IX. Chénier. Franczia történeti eredeti dráma 5 felv. Jelige : Hát miért ne a vi­dék is ? X. Zrínyi Miklós a szigetvári. Történeti szomorújáték 5 felv. Jelige : „Forgács, hő­síink szigorú bírája, mélyebben ható igazságot mond róla mint akarta, midőn azt írja , hogy a szigetvári hős halála expiatio volt korábbi vétkeiért". Salamon F. az „Első Zrinyiek"ben. XI. Kopány. Tragoedia 5 felv. Jelige : Mortuo Geycha Duce, Cupan voluit mat­rem S. Eegis sibi per incestuosnm copulare connubium .... Ducatumque suae snbdere potestati. J. Thuróczi Chron. Hung. P. II. С. XXVIII. млат, TTTD« AKAD. ÉBTB8ÍTÖ. 1йв8 1. sz. 1

Next

/
Thumbnails
Contents