A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1870 (4. évfolyam)

1870 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE. Első akadémiai ülés. A //.(bölcsészeti, társadalmi és történettudományi) osztály első ülése, egyszersmind összes ülés. 1870. január 3-án. Nagyméltóságú b. Eötvös József elnök ur elnöklete alatt. 1. A titoknok jelenti, hogy a gr. Teleki József-féle drámai pályázatra 1869. dec. 31-ig, mint határnapig, a következő pályamunkák érkeztek : I. Gara Miklós. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „A tető reám szakad." (Bánkbán III. felv.) II. A tenger fiai. Tragoedia 5 felv. Jelige : Sie alle starben längst, doch ich beschied Kin ewiges Leben ihnen durch mein Lied. Firdusi. III. Török János. Szomorújáték 5 felv. Jelige : Hanem az enyingi. IV. Danes Lör iriez. Szomorújáték 5 felv. Jelige : Menj, küzdj meg, és térj vissza győztesen ! (Egy római.) V. Egy szoba-ur törtenete. Irta Széphegyi k. a. Dráma. Jelige : A nyár az élet, az ősz a beteg, a tél a halál, a tavasz a feltámadás. VI. Negyedik Be'la. Szomorújáték 5 felv. Jelige : Új kidolgozás. VII. Az áldozat. Szomorújáték 5 felv. Jelige : Vis, nequitia et scelus Quidquid oppugnat, ruit. VIII. Bajezid-bég. Magyar történelmi eredeti dráma 5 felv. Jelige : Haladjunk. IX. Tiberius kegyencze. Trag. 5 felv. Jelige : A gyász enyészet ajka reánk lehellett ; Nagyságod, Róma ! érzem ingadoz. t Dicső valál a lemondások mellett, S a nagyravágyás pusztulásra hoz ! (Tóth Endre, Cassius énekéből.) Érkezett jan. 3-kán, feladva Miskolczon, dec. 31-én a következő : MAGY. TDD. AKAD. ÉRTESÍTI?. 1870. í. SZ. 1

Next

/
Thumbnails
Contents