A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1871 (5. évfolyam)

1871 / 1. szám

г MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA Értesítője. YÖJ^.t J^eS** Első akadémiai ülés. Összes illés 1870. január 2-án. János rendes tag helyettes elnöklete alatt. l^A-iU&ffíír bemutatja a gr. Toleki-jutalomra 1870. dec. 31-iki határidőig beér­kezett 8, és a határidő után jött 2, összesen 10 darab vígjátéki pályamüvoket, úgymint : I. A szívtelen. Vígjáték 4 felv. Jelige : „A szerelem nagyokra lelkesít." II. A szakáll. Vígjáték 3 folv. Jelige : Magyar hölgynek szülöttéi. Áldd érte sorsodat." Gar ay. III. Talpra Fináncí. Vígjáték 3 felvonásban. Jelige : „Ha taps velem, Ki ellenem ?" IV. II. Apaffy Mihály házassága. Vígjáték 4 felvonásban. Jelige : „Szolgáltassunk igazságot." V. Hajtó Vadászat. Vígjáték 3 felvonásban. Jelige: „Az élet oáza — a család." VI. Az udvari bolond. Vígjáték 3 felvonásban. Jelige : „Estote prudentes." VII. A szerclemfeltö. Vígjáték 3 folvonásban. Jelige-. — „Bár volna ez a leggyöngébb ! Azért Kérlek tehát, oh bölcs, nomes birák : Hasonlítsátok összo jél о müvet A többivel : nehogy az érdemesbtöl Vonjátok el a logmőltóbb jutalmat, Aggtársatokra, az időre bízván A legnohezbet : a teljes s födotlen Elismerést !" VIII. A király-lányok. Történelmi eredoti vígjáték 4 felvonásban. Jelige : Qui perdidit nuinèrum, incipiat itorum. Érkezett 1871. január 2-án ; feladatott Pesten 1870. dec. 31-en a következő : IX. Emuncipatio és szív. Vígjáték 3 felvonásban. Jelige : Szabadság, szerolem, E kettő kell nekem ; Szerelemért feláldozom Az életet; Szabadságért feláldozom Szerelmemet. _ Petőfi. maoy. TDD, AKADÉMIAI ÉBTESÍTÖ. 1871. 1. 8Z.

Next

/
Thumbnails
Contents