A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1872 (6. évfolyam)

1872 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE. Első akadémiai ülés. Összes iilds. 1872. január 2-án. Csenge г y Antal akadémiai másodelnök ur elnöklete alatt. 1. Másodelnök úr üdvözlő szavakat intéz az uj évben most először összegyűlt tagokhoz. 2. A főtitkár bemutatja a gr. Teleki József-féle pályázatra beérkezett pályavig­játékokat. Jelesül : I. 'Mariána vagy Szerelem és gyűlölség. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Jelige nincs, lianem a jeligés levelen ez : „Mariána vígjáték szerzőjének a neve." II. Az újvilág. Eredeti vígjáték 3 felv. Jelige : „Pesten." III. Csók. Vígjáték 4 felv. Jelige : „Tévedés az élet, Nem élt, ki nem tévedt." IV. A világboldogító. Eredeti vígjáték 5 felv. Jelige : „The latter end of his com­monwealth forgets the beginning." Shakespeare. Érkezett 1872. jan. 1. Feladatott Szegeden : V. A vígjáték. Vígjáték 2 felv. Jelige : »Egy pár ív papir legfelebb a mi kárba megy." , VI. (Érkezett ugyanakkor, feladatott Szolnokban.) A kofa. Eredeti vígjáték 3 fel­vonásban. Jelige : „Ha ugy tudnám szóval érni mint a másik, én is jobb vásárt csinál­hatnék. " Én. VII. (Erk. 1872. jan. 2. Boritékán csak : „Pest város".) A nápolyi követ. Eredeti vígjáték 3 felv. Jelige : „Bellum omnium contra omnes." E pályamüvek közül az I IV. számúak, minden észrevétel nélkül, — az V. és VI. számúak azon észrevétellel, hogy bár január 1-sején érkoztek, vidéki postán már előbb kellett feladatniok, bírálat alá bocsáttatván, áttétetnek az I. osztályhoz ; jeligés leveleik pedig, a másodelnök ur és Akadémia pecsétjeivel lezárva, levéltárban megőr­zendők. A VII. számú pályamű ellonben csak január 2-án érkezvén s borítékáról a fel­adás ideje nem tetszvén ki, ismeretlen szerzője a hírlapokban felhívandó, hogy müvének már deczemberben történt feladását bizonyítsa be, különben a mü pályázásra nem bo­csáttatik. 3. Ugyanaz bejelenti a gróf Karácsonyi drámai pályázatra érkezett következő müveket : MAGY. TDD. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 1872. 1 . SZ. 1

Next

/
Thumbnails
Contents