A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1876 (10. évfolyam)

1876 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE. Első akadémiai ülés. Összes ülés. 1876. január 3-án. Csengery Antal akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 1. A főtitkár bejelenti b. Kemény Zsigmond igazgató és tiszteleti tagnak mult évi decz. 22-én történt halálát. Az Akadémia legmélyebb fájdalmát fejezi ki az országos veszteség felett, s mi­dőn az elhunytban részéről is a kitűnő tudományos férfiút, politikai és hírlapírót és költőt méltán gyászolja, egyszersmind felhivja nyelv- és széptudományi osztályát, hogy emlékezetének közöttünk megujílása és megünneplése iránt tegye meg a szüksé­ges intézkedést. 2. Ugyanaz bemutatja a gr. Teleki József nevét viselő drámai pályázatra, mely nek beküldési határideje decz. 31-én járt le, érkezett következő pályaműveket : I. Nőhódító társula t. Vígjáték 3 felv. Jelige: Áldja istenét, kit istene megáldott. Petőfi. II. Az а г с z к é p. Vígjáték 4 felv. Jelige*: » A Teleki díjért.« III. Névcsere. Vígjáték 4 felv. Jelige. Sirt az egyik szemével, A másikkal nevetett. IV. Doktor Percival. Vígjáték 3 felv. Jelige: A .sors ítél meg minden bűnt, hibát ; A mit a sors jóvá tesz s megbocsát, « Ahhoz nem férhet több szó, s végre hol Hibás mindenki, senki sem lakol. Szerző. MAIIT. ТОТ). AKADÉMIAI ÉKTESITÖ. 1876. 1. SZ. 1 &

Next

/
Thumbnails
Contents