A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1882 (16. évfolyam)

1882 / 1. szám

MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA É R T E S í T О J E. Első akadémiai ülés. Összes ülés. 1882. január 2-án. Gr. LónyayMenyhért és P a u 1 e г Tivadar urak elnöklése alatt I. A főtitkár bemutatja a gróf Teleki-jutalomra deczember 31-ig beérkezett pályamüveket (tragoediákat) ily rendben : I. Csák Máté. Tragoedia 5 felvonásban. Jelige: »Csákot Csák kivűl más nem győzi le.« II. A hitszegő. Történeti tragoedia 5 felvonásban. Jelige : »Hazádnak rendületlenül Légy liíve, óh magyar.« III. Az ereklye-kép. Eredeti szomorújáték 4 felvonásban. Jelige : »Szárnyaddal érintsd a tenger szinét, Bepűlvén a felett szálló fecskeként.« IV. Zoárd. Tragoedia 5 felvonásban. Jelige -. »A gáton áttör szenvedély! ár Hanyatt homlok, ha dühvel ront elö.« Y. Adóniás. Szomorújáték 5 felvonásban. Jelige: »Legyen igazság.« VI. Harsdnyi Gábor. Eredeti szomorújáték 3 felvonásban. Jelige : »így rontja meg az ifjú, gyenge elmét A szerelem.« VII. A párbaj. Szomorújáték 5 felvonásban. Jelige: »Bocsánat.« VIII. Theodora. Tragoedia 5 felvonásban. Jelige : »A Teleki pályázatra.« IX. Uralkodó. Tragoedia 5 felvonásban. Jelige: »Elet.« X. Ur és szolga. Szomorújáték 4 felvonásban. Jelige : » Fejedelem: Én úr vagyok, te szolga vagy. Nép : Nem úgy, mind emberek vagyunk. Szerelem : Viszályotok megszüntetem.« XI. Durazzói Károly. Tvagoedia 5 felvonásban. Jelige : »Pályamű a Teleki díjra.« MAGV. TUD. AKADÉMIA KR TKSITÖJE. 1882. 1. SZ. 1

Next

/
Thumbnails
Contents