Akadémiai Értesítő, 5. kötet (1894. évfolyam)

AKADÉMIAI ÖTÖDIK KÖTET. 49—60 FÜZET. 1894. ÉVFOLYAM. BUDA-PEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1894. ÉETESÍ T О A MAGYAR TUD. AKAI). MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILY KÁLMÁN FŐTITKÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents