Akadémiai Értesítő, 19. kötet (1908. évfolyam)

AKADÉMIAI ÉETESlT О A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI HEINRICH GUSZTÁV FŐTITKÁR 217—228. FÜZET. TIZENKILENCZEDIK KÖTET. 1908. ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents