Akadémiai Értesítő, 22. kötet (1911. évfolyam)

AKADÉMIAI É RTESí T О A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI HEINRICH GUSZTÁV FŐTITKÁR HUSZONKETTEDIK KÖTET. 1911. ÉVFOLYAM. 253—264. FÜZET. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents