Akadémiai Értesítő, 28. kötet (1917. évfolyam)

AKADÉMIAI ÉETESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI HEINRICH GUSZTÁV FŐTITKÁR ' ' ' Y чЛгЛ/ BUSZONN YOLCZADIK KÖTET. 1917. ÉVFOLYAM. 325-336. FÜZET. KIADJA A BUDAPEST MAGYAR TUDOMÁNYOS 1917. AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents