Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-09-16 / 14. szám

14. SZÁM 14 1 4 У U XIX. (1970.) ÉVFOLYAM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1 970. SZEPTEMBER 16. Személyi rész TARTALOM 169 Törvények, 1039/1970. (VIII. 22.) Személyi változásokról az Állami Díj és Kossuth-díj rendeletek, Korm. határozat Bizottságban .................................................................... 169 határozatok 1041/1970. (VIII. 30.) A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és tagjai­Korm. határozat nak felmentéséről, illetőleg elnökének és tagjainak ki­nevezéséről ....................................................................... 169 . A Gazdasági 3/1970. (VIII. 9.) A közgazdasági szabályozó rendszer továbbfejlesztésének Bizottság GB határozat irányelveiről .................................................................... 170 határozata Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órájáról ......... 177 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá­nak fogadóórájáról ......................................................... 177 Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. születésnapja alkalmából eredményes munkás­sága elismeréséül Túrán Pál kétszeres Kossuth- díjas akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozta. Jogszabályok A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1039/1970. (VIII. 22.) számú határozata személyi változásokról az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottságban A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr. Rusznyák István kétszeres Kossuth-díjas aka­démikust az Állami díj és Kossuth-díj Bizottság elnökhelyettesi tisztsége alól, nyugdíjba vonulására tekintettel, érdemei elismerése mellett felmenti, és az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság elnök- helyettesévé dr. Csanádi György Kossuth-díjas akadémikust, a Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési és Üzamtani Tanszéke tanszékvezető egyetemi taná­rát, közlekedés- és postaügyi minisztert, dr. Erdei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas aka­démikust, a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárát és dr. Erdey-Grúz Tibor kétszeres Kossuth-díjas akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét kinevezi. Dr. Ajtai Miklós s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1041/1970. (VIII. 30.) számú határozata a Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és tagjainak felmentéséről, illetőleg elnökének és tagjainak kinevezéséről l.A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány a Tudornányos Minősítő Bizottság elnökét / Щ67АГ ­гг т 3VÁNY0S -;y .

Next

/
Thumbnails
Contents