Állam és Közigazgatás, 1950 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1950. ÉVI BETŰSOROS TARTALOMMUTATÓ A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a magyar népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatairól ................. . ... 357 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a klerikális reakció elleni harcról ............................................. ..................................... 362 A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetségének felhívása az összes demokratikus Jogászszövetségekhez ... ........... .................... ............ 831 A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége: Felhívás a Korea elleni amerikai agresszió tárgyában ..................................................... ............ 830 A Magyar Jogászszövetség 1950. október 29-! békenagygyűlésének határozata 743 A Magyar Jogász Szövetségnek a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szö­vetségéhez és az ENSZ-hez szeptember hó folyamán intézett tiltakozása a görög monarchófasiszta kormány tevékenysége ellen ............................ 608 A Magyar Függetlenségi Népfront választási felhívása: Előre a Népfront győzelméért 485 Antos István: Az 1950. évi költségvetés ............................................................. 1 Állam és Jogtudományi Intézet munkaközössége: A Román Népköztársaság Államigazgatásának fő vonásai ..................................................... 833 Az imperialisták a haladó jogászok ellen..................................................... ... 609 Beér János: A Szovjetunió harca a békéért az ENSZ-ben ............................ 656 Benedek Jenő: Közegészségügyi és népjóléti igazgatás a tanácsrendszerben 466 Bibliográfia: 63, 131, 208, 350, 471, 620, 764, 839 ............................................... Bihari Ottó: A Román Népköztársaság új államigazgatási területi beosztása 754 ^ Bihari Ottó: A szuverénitás kérdéséről ............................................................. 56 Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Alkotmányjogi Szemináriumá­nak Munkaközössége: A burzsoá „önkormányzat“ hazugságai ............ 516 Czilczer György: Jogszabályok, kötelező erejű határozatok közzététele ... 746 Gséky Sándor: Néhány szó beruházási és telepítési politikánk kérdéseiről ... 536 Datlos Ferenc: Helyes munkaszervezéssel javítsuk végrehajtóbizottságaink munkáját .................................. 507 Danyi Dezső: A csehszlovák nemzeti bizottságok tárgyalási rendjéről ........... 125 Domán György: Tervgazdálkodásunk szervezete ................................................ 37 Erdei Ferenc: A mezőgazdasági igazgatás a tanácsrendszerben.................... 273 Erdős Tamás: A tudományos kutatás igazgatásának szervezete. A tudomá­nyos munka legfőbb irányítója a Magyar Tudományos Akadémia ........... 69 Fajth Tibor: Az államigazgatási létszám egyes kérdései ............................ 313

Next

/
Thumbnails
Contents