Állam és Igazgatás, 1959 (9. évfolyam, 1-9. szám)

Tartalom m utató az ALLAM ÉS IGAZGATÁS IX. 1959. évfolyamához DR. ALBRECHT LASZLÖ: Önkormányzat — tanácsrendszer .......... 5. sz. 395. old. DR. ALTH GUIDÓ: Az Állami Tervbizottság, mint a gazdasági igaz­gatás legfőbb szerve az NDK-ban........................................................... 4. sz. 308. old. DR. ANTALFFY GYÖRGY: A társadalmi szervezetek szerepéről az állami feladatok végrehajtásában .......................................... ... 7. sz. 502. old. APRÖ ANTAL: A tanácsok szerepe népi demokratikus rendszerünk­ben ............................................................................................................ 1. sz. 4. old. Az állam és jog kérdései az SzKP XXL kongresszusán (Tézisek) 9. sz. 700. old. DR. ÁGOSTON PÄL: Az általános törvényességi felügyelet kérdései az új ügyészi tvr. tükrében t ................................................................. 4. sz. 277. old. DR. ÁRUS TIBOR — BOZÓ SÁNDOR: A VB. kirendeltségek mun­kája, a. tanyai igazgatás egyes problémái ........................................... 3. sz. 226. old. DR. BARACZKA ISTVÄN: Az iratvédelem elvi kérdései .................. 9. sz. 687. old. BÄNYAI LAJOS: Az oktatásügyi igazgatás szervezetének időszerű problémái .................................................................................................... dk sz. 680. old. DR. BEÉR JÄNOS: A felszabadulástól az alkotmányig .................. 5. sz. 364. old. DR. BEÉR JÄNOS: A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása .......... 2. sz. 148. old. DR. BEÉR JÄNOS: A tanács és a végrehajtó bizottság egymáshoz való viszonya.................................................................................................... 1. sz. 38. old. DR. В ERÉNYI SÄNDOR: Az államapparátus reformja a Bolgár Nép­köztársaságban ... ........................................................................... 8. sz. 625. old. DR. BERÉNYI — DR. FÄBIÄN — DR. SZATMÁRI: Ténymegállapító tanulmány tapasztalataiból, különösen a koordinációról ............. 3. sz. 213. old. DR. BESNYÖ KAROLY: A tanácsrendélet-alkotás időszerű kérdései 4. sz. 285. old. DR. BESNYÖ KAROLY: „Dr. Adám Antal: a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 8. sz. 634. old. Bibliográfia 1. sz. 79. old. Bibliográfia ........................................................................................................... 2. sz. 160. old. Bibliográfia 3. sz. 240. old. Bibliográfia ........................................................................... '.......................... 4. sz. 318. old. Bibliográfia ........................................................................................................... 6. sz. 487. old. Bibliográfia ........................................................................................................... 7. sz. 563. old. Bibliográfia ........................................................................................................... 8. sz. 643. old. Bibliográfia ........................................................................................................... 9. sz. 719. old. J.

Next

/
Thumbnails
Contents