Állam és Igazgatás, 1967. január-június (17. évfolyam, 1-6. szám)

Tártalommutató az Állam és Igazgatás XVII. (1967. évi) évfolyamához DR. AIBNER PÄL: „Államigazgatási kézikönyv” — — — — — 3. sz. 277. old. DR. AIBNER PÄL: „Tanácstagok kézikönyve” — — — — — 7. sz. 659. old. DR. ALBRECHT LASZLÖ: A munkaterv és munkaprogram össze­állításának módszerbeli és tartalmi kérdései — — — — Ц. sz. 980. old. DR. ANTALFFY GYÖRGY: Az állami kényszer és a társadalmi ráhatás állam- és jogelméleti vonatkozásairól — — — — 8. sz. 686. old. DR. ADAM ANTAL: Az Elnöki Tanács hatáskörének fejlődése — 4. sz. 310. old. DR. ADAM ANTAL: Az Elnöki Tanács hatáskörének fejlődése — 5. sz. 424. old. DR. ADAM ANTAL: „Bajáki Veronika: Tanács és közrendvédelcm” 7. Sz. 664. old. DR. ADÄM ANTAL: A 600 éves magyar felsőoktatás jubileumi ünnepségei Pécsett — — — — — — — — — — — 12. sz. 1129. old. BADACSONYI GYÖRGY: Ellenőrzési rendszerünk változásának jogi vonatkozásai ___ — __ — — ___ 7sz G36. old. DR. BAJAKI VERONIKA: „Dr. Besnyő Károly—dr. Horváth Já­nos: A magyar állampolgárság megszerzése és elvesztése” — — 2 sz. 183. old. DR. BAJÁKI VERONIKA: Az akarat szerepe az állampolgárságban 12. sz. 1101. old. DR. BARNA PÉTER: A büntetőjogi felelősségrevonás felváltása társadalmi (államigazgatási) intézményekkel — — — — — 8. sz 714. old. BARTA BARNABAS—FORIZS MARGIT DR.: A községek megis­merésének településstatisztikai módszerei — — — — — 8. sz. 748. old. DR. BANICZKY—DR. CSAHOK: „W. Brus: A szocialista gazdaság működésének általános problémái" — — — — — — — 2. sz. 179.. old BARDI IMRE: A Szolnok megyei múzeumi szervezet működése — 11 sz. 1039. old. DR. BESNYŐ KAROLY: Az országgyűlési képviselők és a tanácsok kapcsolatának elvi követelményei az új választójogi törvény alapján — — — — — — — — — — — — — 4. sz. 343. old. Bibliográfia 1. sz. 96. old., 3. sz. 287. old., 5. sz. 472: old:, 7: sz: 671. old., 11. sz. 1055. old. DR. BIHARI OTTO: Az országgyűlés tevékenységének fejlesztése 3. sz. 193. old. DR. Bíró DÉNES—KENYÉR ISTVÁN: A tanácsi költségvetés új rendje — t— — — — — — — — — — — — 10. sz. 911. old. DR. BOLVARI KALMAN: „Mezőgazdasági jog” — — — — — 1. sz. 83. old. DR. BOROS LAJOS: „Jubileumi tanulmányok” — — — — — 9. sz. 853. old. DR. BORUZS MIHÁLY—DR. TÓTH FERENC: Az ügyforgalom­elemzés módszerei Pest megyében — — — — — — — 11. sz. 1025. old. WILLI BÜCHNER—UHDER: A polgárok alapjogai — — — — 1. sz. 12. old. CRAVERO ROBERT: Az oktatásfejlesztés távlati terve — — — 1. sz. 22. old. DR. CSAHÖK—DR. BANICZKY: „W. Brus: A szocialista gazdaság működésének általános problémái” — — — — — — — 2. sz. 179. old. Csehszlovák nemzeti bizottságokról törvény — — — — — — 10. sz. 942. old. DR. CSIZMADIA ANDOR: A bürokrácia kezdetei Magyarországon 6. sz. 485. old. DR. CSIZMADIA ANDOR: Szociálpolitikai tendenciák a polgári korszak munkaügyi szabályozásában és munkaszerződéseiben (1848—1944) ____________ 12. sz. 1111. old. DR. DALLOS FERENC: A tanácsok a párt IX. kongresszusának tükrében — — — — — — — — — — — — — 1. sz. 1. old. DR. DALLOS FERENC: A tanácsok és a gazdasági reform néhány kérdése — — — — — — — — — — — — — 10. sz. 870. old. DR. DÁVID FERENC: A fővárosi tanács állandó bizottságainak munkája — — — — — — — — — — — — — 4. sz. 364. old. JACQUES DEHAUSSY: A törvény és rendeletek elhatárolása a mai francia államjogban — — — — — — — — — — 3. sz. 202. old. 1

Next

/
Thumbnails
Contents