Állam és Igazgatás, 1972. július-december (22. évfolyam, 7-12. szám)

1972-07-01 / 7. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS A szerkesztő bizottság: dr. Bihari Ottó, dr. Dallos Ferenc, dr. Gál Tivadar, Hantos János, Horváth Lajos, dr. Katona Zoltán, Kenyér István, dr. Kolozsvári Lajos, dr. Ko­vács István, dr. Kovács Tibor (főszerkesztő), Mezősi János, dr. Papp Lajos (a szer­kesztő bizottság elnöke), dr. Szabó Károly, Szilágyi Lajos, dr. Varga Jenő, dr. Varga József TARTALOMJEGYZÉK Dr. Korom Mihály: A bírósági szervezeti törvény .................................................... ‘ Dr. Katona Zoltán: Az új ügyészi törvény ..................................................................... 583 Kustos 'Lajos: A tanácsi és a nem tanácsi szervek együttműködése Zalaeger­szegen ....................................................................................................................................... 6£)5 Dr. Galabár Tibor—dr. Markos György: Az üzemi és a tanácsi demokrácia László József: Egyes gyámügyi jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai ... 0-10 Dr. Papp Ignác: Állampolgár, demokrácia, államigazgatás .................................... Dr. Kovács Andor: A tanácsrendelet-alkotás néhány elvi és gyakorlati kérdése 639 FÖRUM Dr. Kertész Márton: Törvényesség, hatósági munka alal’"1;irn ti < ^..ш—.г'гм­’ "nyomán aekes “Megyében ... ГТ ~~77. ГТТ 777.................................... 650 Dr. Kövesdi Ferenc: A szabálysértési ügyintézés 1971. évi tapasztalatai ........... 658 Németh Jenő: Barcs nagyközség közös tanácsa koordinációs tevékenységének tapasztalatai ...................................................................................................................... 565 SZEMLE Dr. Vágó László: Kibernetika az államigazgatásban ................... ............................ 6 8 BIBLIOGRÁFIA ...................................................................................................................... 671 SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉR 1—3. TELEFON: 123-500 KIADJA A LAPKIADÓ VÁLLALAT KIADÁSÉRT FELELŐS: SALA SÁNDOR BUDAPEST VTL, LENIN KRT 9—11. TELEFON: 221-285 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél, a Posta hírlap­üzleteiben, a Posta Központi Hírlapirodánál (КШ, Budapest V., Jőzsef nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a MNB 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra INDEX: 25.131 72.7944 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA igazgató

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents