Állam és Igazgatás, 1976. július-december (26. évfolyam, 7-12. szám)

1976-07-01 / 7. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS TARTALOMJEGYZÉK Horváth Lajos: Ésszerű takarékosság a tanácsoknál és a költségvetésből gaz­dálkodó tanácsi szerveknél ......................... ...................................................... 573 Gyúró Imre: A közoktatás és közművelődés fejlesztésének távlatai Szabolcs­Szatmár megyében ................................................................................................... 588 A. Szuharev: Jogi szolgálat a végrehajtó bizottságoknál........................................ 598 Kenyér István: A gazdálkodás ellenőrzésének 1975. évi tapasztalatai ................. 005 A KÖZIGAZGATÄS FEJLESZTÉSÉNEK KOMPLEX TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA Dr. Ferenczy Endre: Az új lakótelepek hatása a közigazgatásra......................... 617 FÓRUM Dr. Fonyó Gyula: Szemelvények a francia közigazgatásról (II. rész) ................. 627 Dr. Völgyi Lajos: A tanácsok felnőttvédelmi szociális munkája......................... 636 A Kubai Köztársaság alkotmánya (I. rész) ............................................................. 644 SZEMLE Dr. Csizmadia Andor: Erdélyi országgyűlések ...................................................... 654 Dr. Bajory Pál: „Dr. Németh János: Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban” .......................................................................................................... 656 Dr. Uttó György: „A tanácsok vb-titkárságainak szervezési és jogi feladatai” ... 660 KRITIKUS SZEMMEL ................................................................................................... 664 jogalkalmazAs kérdései.............................................................................................. 666 BIBLIOGRÁFIA ............................................................................................ 667 Előfizetési díj fél évre: 42,— Ft, egész évre 84,— Ft, egyes szám ára: 7,— Ft. A Szerkesztő Bizottság elnöke: DR. PAPP LAJOS; főszerkesztő: DR. KOVÁCS TIBOR; szerkesz­tőség: 1357 Bp. V., Kossuth L. tér 1—3. Telefon: 123-500. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1973 Bp. VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285, levélcím: 1908 Bp. Pf 223. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, > Posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.). Közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi V. 1389 Budapest, Postafiók 149. INDEX: 25 131 76.5055 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents