Állam és Igazgatás, 1980. január-június (30. évfolyam, 1-6. szám)

1980-01-01 / 1. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS TARTALOMJEGYZÉK Dr. Pintér István—dr. Szabó István: A községi egységes szakigazgatási szervek­ről — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 Dr. Fendrik Gyula: A zalaegerszegi városi tanács környezetvédelmi tevékenysége 12 Dr. Horváth Pál: A szovjet állam fejlődése (1938—1958) — — — — — — 22 Dr. Szabó Lajos: Összevont szakigazgatási szervek Veszprém megyében — — 36 FÖRUM Dr. Vargyai Antal: Az igazgatási munka anyagi-technikai feltételei Vas me­gyében — — — — — — — — — — — — — — — — — 43 Mózsik Péter—ifj. Szvezsényi László: Környezetvédelem Komárom megyében 49 Dr. Jakab András: A tanácsok munkavédelmi feladatai — — — — — — 55 Misurák Dénes: A költségvetési gazdálkodás elektronikus adatfeldolgozásának helyzete — — — — — — — — — — — — — — — — 63 Dr. Kronovits Mária: A telek- és lakástulajdonnal kapcsolatos egyes kérdések 71 Taar Ferenc: Egy tanácstag feljegyzései — — — — — — — — — — 77 Dr. Szántai Sándor: A hatósági ügyintézés aktuális illetékproblémái — — — 81 A közigazgatási szervezet működésének szociológiai kérdéseiről — — — — 84 Kritikus szemmel — — — — — — — — — — — — — — — 87 Könyv- és folyóiratszemle — — — — — — — — — — — — — 89 Előfizetési díj fél évre: 42,— Ft, egész évre 84,— Ft, egyes szám ára: 7,— Ft. A Szerkesztő Bizottság elnöke: DR. PAPP LAJOS; főszerkesztő: DR. KOVÁCS TIBOR; szerkesz­tőség: Bp. V., Kossuth L. tér 1—3. 1357. Telefon: 120-600. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Lenin krt. 9—11. 1973. Telefon: 221-285, levélcím: Bp. Pf 223. 1906. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap- üzleteiebn és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1. 1900.). Közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi V. Budapest, Postafiók 149. 1389. INDEX: 25 131 П0.2557/2-01 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents