Állam és Igazgatás, 1980. július-december (30. évfolyam, 7-12. szám)

1980-07-01 / 7. szám

Állam ës igazgatás TARTALOMJEGYZÉK Kenyér István—Vanek Zsigmondi: Ellenőrzési tapasztalatok a tanácsok által átvett, illetve átadott pénzeszközök felhasználásáról — — — — — — 577 Dr. Soltész István: A helyi tanácstagok tevékenységéről — — — — — — 587 Dr. Varga Lajos—Zeisler József: Az államigazgatási informatika kutatása— fejlesztése. (I.) — — — — — — — — — — — — — — — 603 Dr. Hardy Zoltán: Megjegyzések a titkári törvényességi felügyelethez — — — 611 FORUM Dr. György István: A városi gimnáziumok irányításának problémái — — — 619 Ifj. dr. Trócsányi László: A könyvtárügyi igazgatás egyes kérdései — — — 628 Kilin József: Szövegfeldolgozó gépek az irodai munkában — — — — — — 637 Dr. Szűk László: Az új büntetőjogi jegyzet vitája az Államigazgatási Főiskolán 647 Jozef Klapac—Tamás András: Védett állatok károkozása — — — — — — 645 Dr. Újlaki László: A szovjet állami döntőbizottságról — — — — — — — 654 Dr. Fábián Lajos: A Hatályos Jogszabályok Gyűjteményéről — — — — — 658 KÖNYV- ÉS FOLY OlR ATSZEMLE — — — 665 Előfizetési díj fél évre: 66,— Ft, egész évre 132,— Ft, egyes szám ára: 11,— Ft. Л Szerkesztő Bizottság elnöke : DR. PAPP LAJOS ; főszerkesztő : DR. KOVÁCS TIBOR, szerkesz­tőség: Bp. V., Kossuth L. tér 1—3. 1357 Telefon: 120H600. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Lenin krt. 9—11. 1973. Telefon: 221-285, levélcím: Bp. Pl 223. 190G. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1. 1900). Közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi V. Budapest, Postafiók 149. 1389. 80.2557/2-07 — Zrínyi Nyomda. Budaoest. Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents