Állam és Igazgatás, 1984. július-december (34. évfolyam, 7-12. szám)

1984-07-01 / 7. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS TARTALOMJEGYZÉK Ferenczi József: önfinanszírozás vagy rendelkezés? — — — — — — 577 Dr. Kőrös Gáspár—Dr. Adorján Mihály: Gondolatok a tanácstagok munkájá­ról, a tanács testületi tevékenységéről — — — — — — — — — 587 Dr. Mihajlov Dobromir: A bolgár közigazgatási reform a jogi szabályozás tükrében, különös tekintettel az elöljáróság intézményére — — — — 609 Dr. Kaltenbach Jenő: Elméleti problémák az irányítás fogalma köréből — 611 Dr. Dunay Pál: A kormány és a minisztériumok kapcsolatáról — — — 621 A KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉNEK KOMPLEX TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA Dr. Kiss László—Dr. Száméi Lajos: A jogismeretet gátló jogalkotási tényezők — különös tekintettel a jogon belüli ellentmondásokra — — — — — 631 FÓRUM Dr. Seereiner Imre: Az üdülőhelyi érdekképviseletről — — — — — — 648 Ijf- I JOGALKALMAZÁS KÉRDÉSEI ___________ '657 KÖNYV- ÉS FOL Y ÓIRATSZEMLE __________ 658 BIBLIOGRÁFIA _______________ 668 Előfizetési díj fél évre: 120,— Ft, egész évre: 240,— Ft, egyes szám ára: 20,— Ft. A szerkesztő bizottság elnöke: DR. FAPP LAJOS; főszerkesztő: DR. KOVÁCS TIBOR; szerkesz­tőség: Bp. V., Kossuth L. tér 1—3. 1357. Telefon: 120-600. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Lenin krt. 9—11. 1973. Telefon: 221-285, levélcím: Bp. Pf. 223. 1906. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1. 1900). Közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi V., Budapest, Postafiók 149. 1389. HU ISSN 0324—7171 INDEX: 25 131 84.2557/2-07 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándomé vezérigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents