Állam és Igazgatás, 1986. július-december (36. évfolyam, 7-12. szám)

1986-07-01 / 7. szám

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS TARTALOMJEGYZÉK Dr. Gajdócsi István: Tanácsi munka korszerűsítésének tapasztalatai Bács-Kis­kun megyében — — — — — — — — — — — — — — — 577 Dr. Rácz Attila: A jogszabályok végrehajtásának és megtartásának követelmé­nye a közigazgatásban — — — — — — — — — — — — — 586 Dr. Szűcs Alajosné: A Pedagógusok Szakszervezete és a tanácsok kapcsolata a kongresszus tükrében — — — — — — — — — — — — — 599 Varga Károly: A tűz elleni védekezés középtávú terveiről — — — — — 608 Dr. Balázs István: Változások és reformok a francia területi közigazgatásban 1982—1985 között — — — — — — — — — — — — — — 617 FORUM Karácsony Ernőné dr.—dr. Dancsné dr. Varga Márta: A gyámügyi jogszabá­lyok végrehajtásának problémái — — — — — — — — — — — 628 Dr. Orbán István: Hivatásos nevelőszülőkről — — — — — — — — 641 Dr. Acs László: Zalaszentgrót várossá szervezése és fejlesztésének feladatai — 645 Szoboszlai Gyula: Tudatos, szervezett propaganda a hatósági munkában — — 651 Németh Ernő: A tanácsi dolgozók képzésének egyes kérdései — — — — — 653 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 656 BIBLIOGRÁFIA 661 HU ISSN 0324—7171 86.2557/20-07 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándomé vezérigazgató Előfizetési díj fél évre: 132,— Ft, egész évre: 264,— Ft, egye« szám ára: 22,— Ft. Megjelenik havonként. A Szerkesztő Bizottság elnöke: DR. PAPP LAJOS; főszerkesztő: DR. FONYO GYULA. Szer­kesztőség: Bp. V., Kossuth L. tér 1—3. 1357. Telefon: 120-600. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Lenin krt. 9—11. 1973. Telefon: 221-285, levélcím: Bp Pí. 233. 1906. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tör l. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénz­forgalmi jelzőszámra.

Next

/
Thumbnails
Contents