Magyar Közigazgatás, 1991 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1991-01-01 / 1. szám

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS TARTALOMJEGYZÉK Dr. Kilényi Géza: Az alkotmánybíróságról ........................................................................................... 1 Dr. Holló András: Alkotmánybíráskodás Magyarországon................................................................. 10 Dr. Visegrády Antal: Politikai pártok és közjogi helyzetük az Amerikai Egyesült Államokban 18 > ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Dr. Csalót zky György-dr. Lendvay Aladár: Tapasztalatcserén jól működó önkormányzatoknál ..................................................................................................................... 28 Darázs Imréné: Az önkormányzati gazdálkodás ................................................................................ 39 Bércesi-Csefkó-Horváth-Ivancsics-Pálné: A nagyvárosok sajátos problémái az önkormányzati modellben .........................................................................................*............. 50 Dr. Balázs István: Az Európai Községek és Régiók Tanácsa XVIII. Közgyűlése; Lisszabon, 1990.X. 3-6.................................................................................................................................. 64 Ribling Ferenc: Az önkormányzati gazdálkodás ellenérzése, az Állami Számvevőszék feladatai........................................................................................................................................ 76 Csefkó Ferenc-Pálné dr. Kovács Ilona: Az önkormányzatok érdekszövetségeiről ....................... 87 Gáspár Mátyás: OKÉ Szolgálat ............................................................................................................ 92 Előfizetési díj fél évre: 240 Ft, egész évre 480 Ft, egyes szám ára: 40 Ft. Megjelenik havonként. A szerkesztőbizottság elnöke: DR. VEREBÉLY IMRE; főszerkesztő: DR. FONYÓ GYULA. Szerkesztőség: Bp. V., József Attila u. 2-4. Postafiók: 314. 1903. Telefon: 117-3023. Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Erzsébet krt. 9-11.1973. Telefon: 122-1285, levélcím: Bp., Pf.233. 1906. Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesftő postahivatalnál, a Posta hírlap­üzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási íródnál (HELIR), Budapest, XIII., Lehel u. 10/A. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215- 96 162 pénz- forgalmi jelzőszámra. HU ISSN 0865-736 X Pallas Nyomda, Lajosmizse. Felelős vezető: Ablaka István

Next

/
Thumbnails
Contents