Magyar Közigazgatás, 1999 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1999-01-01 / 1-2. szám

1999. JANUÁR-FEBRUÁR, XLIX. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM CIKKEK, TANULMÁNYOK Dr. Kara Pál: Javaslat az önkormányzati és az államigazgatási feladat- és hatáskörök felül­vizsgálatára Dr. Szálú Péter: A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeli feladatai Dr. Németh Jenő: A térségi (városkörnyéki) együttműködés és igazgatás fejlesztésének indokai, lehetőségei Dr. Balogh Zsolt: A környezetvédelemmel, az egészségüggyel és a fogyasztóvédelemmel kap­csolatos felügyeletekről Dr. Dudás Ferenc: Van-e kivezető út „Bürokronéziá”-ből I. Orova Márta: Felkészülés az Európai Unióhoz való csatlakozásra önkormányzati szemszögből A Regionális Önkormányzat Európai Chartájának tervezete FÓRUM Dr. Bariba László: A közigazgatásban végbemenő változások hatásai a polgármesteri hivata­lokban Dr. Takó Kornélia—Tótliné Fábián Agnes-Györyné Győri Marianna: A mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési és -átalakítási támogatásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Vámos Dóra: A munkapiaci programok kibontakozása a magyar közigazgatásban A Közigazgatásért Díj 1998. évi díjazottjai

Next

/
Thumbnails
Contents