Magyar Közigazgatás, 2003 (53. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1. szám

CIKKEK, TANULMÁNYOK Dr. Kondorosi Ferenc: Az euroatlanti integráció hatása a közjogra Dr. Torma András: Reflexiók a közszolgálati etikához Dr. Fábián Adrián: Regionális közigazgatás - de lege ferenda Dr. Drinóczi Tímea: A területi közigazgatás továbbfejlesztésének alternatívái Dr. Vitál-Eigner Beáta: Élet a határozathozatal után, avagy jogalkalmazói javaslatok az államigaz­gatási végrehajtási eljárás reformjához Sümegi Endre: „Az EU CAF önértékelési rendszere” - Modellkísérlet a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalban FÓRUM Dr. Paizs Gábor: Közjogilag semmis, magánjogilag hatályos Dr. Horváth Klára-Páternoszter Piroska: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Cirill és Method Alapítvány közötti ellátási szerződés megvalósulásának gyakorlati tapasztalatai KÖNYVISMERTETÉS Dr. Tilk Péter: Petrétei József: Magyar Alkotmányjog I. 2003. JANUÁR, Lili. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents