Magyar Közigazgatás, 2004 (54. évfolyam, 1-11. szám)

2004-01-01 / 1. szám

MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK KÖZIGAZGATÁS §1 III Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök megnyitó előadása az Antall III József néhai miniszterelnök tiszteletére rendezett tudo- Fókzerkesztő: ||j mányos emlékülésen ............................................................. 1 DR. VEREBÉLYI IMRE j| CIKKEK, TANULMÁNYOK, Szerkesztők: || EURÓPAI UNIÓS TEMATIKUS KÜLÜNSZÁM DR. BALÁZS ISTVÁN II Dr. Tóth Zoltán: Közigazgatási reform az EU-csatlakozás tükré­DR. FÜRCHT PÁL ben...................................................................................... 4 Hl Simonná dr. Berta Krisztina: A belügyi ágazat az uniós csatlako­III zás tükrében.............................................................................. 10 III Dr. Kóré Veronika: Az állami szuverenitás egyes kérdései az Hl európai integráció tükrében.................................................... 21 Я FÓRUM III Dr. Dudás Ferenc-dr. Hazafi Zoltán: A közigazgatás megújítá- III sának európai uniós törekvései a római konferencia tükré- II ben.............................................................................................. 36 A Belügyminisztérium és ^ет^пУ1 Gábor: Az Európai Unió tagállamai adóhivatalai . ö . . . TT. . közötti információcsere és együttműködés formái .... 42 a Miniszterelnöki Hivatal Ш , • . - г Ш Prof. dr. Nagy György: Az Európai Unió tagországai állampol­szakmai, tudományos to- Ш . ■ , fi. ^ „r .... . J garainak a Magyar Köztársaság teruletere torteno beutaza­lyóirata Hl sup, tartózkodásuk és továbbutazásuk 1990-2001 között. Hl Elemzés (I. rész) .................................................................... 48 Szerkesztőbizottság: a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára III dr. Pulay Gyula (a szerkesztőbizottság elnöke); a Belügyminisztérium közigazga­tási államtitkára dr. Tóth Zoltán (a szerkesztőbizottság társelnöke); főszerkesztő III dr. Verebélyi Imre; az Állami Számvevőszék elnöke Kovács Árpád; dr. Lőrincz Hl Lajos akadémikus; az Alkotmánybíróság bírája dr. Kukorelli István; a Bács-Kis- III kun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője dr. Metzinger Éva; Kaposvár Megyei Í|| Jogú Város jegyzője dr. Kéki Zoltán. Megjelenik havonként Szerkesztőség: 1051 Budapest, Alkotmány u. 25. Telefon/fax: 441-1121 2004. jailllár Postacím: 1386 Budapest, Pf.: 906/74

Next

/
Thumbnails
Contents