Zárszámadás, 1873

Részletes jelentés az 1873. évre

TARTALOMJEGYZÉK, Lap Az államháztartás eredményei 5. Pénztári pótkezelés megszüntetése 8. Tényleges eredmények összehasonlítása 9. Jelentékenyebb kedvezőtlen és kedvezőbb eltérések 9. Belügyministeri táreza (országos alapok) 19. Pénzügyministeri táreza: egyenes adók 22. „ „ jogilletékek 23. „ „ dohányjövedék r 23. „ „ sójövedék 24. Közmunka- és közlekedési táreza (a zárszámadási részletezések kérdése) 25. Földmivelés-j ipar- és kereskedelmi táreza (a tiszán túl felállítandó méntelep) 31. Államvagyon: államjószágok 31. „ államerdők 32. „ bányászat és pénzverés átalában 33. „ fémbányamüvek . 34. „ vasmüvek 35. „ kőszénbányák 35. „ termesztmények felhalmozása 36. „ lótenyészintézetek 37. Államadósságok: foldtehermentesités 38. „ vasúti kölcsön 39. „ „ „ végeredménye 42. „ 30 milliós kölcsön 46. „ 54 „ „ 46. „ szőlődézsmaváltság . . .47. „ sorsolási kölcsön . . 48. „ gömöri záloglevélkölcsön 51. „ függő adósság 52. „ fém-váltópénzek 52. Helyszi vizsgálatok 53. Számadások vizsgálata : nemzeti szinház 54. „ „ kamatbiztositásban részesülő vasuttársulatok számadásai 54. Jelentés a „számviteli törvényjavaslatról" ,54.

Next

/
Thumbnails
Contents