Zárszámadás, 1890

ÁLLAMI ZÁRSZÁMADÁS AZ 1890. ÉVRE

Tárgymutató. Megnevezés Lap Megnevezés Szám Sommázat 5 Államadósságok: Sorsolási kölcsön 8 Jh Fejezetenkinti rovatos átnézet .... 9 Budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön . 8 /% Összehasonlítás az előirányzattal 12 4°/ 0 aranyjáradék-kölcsön .... 8 ík Átfutó kezelés 172 5% papirjáradék-kölcsön .... 8/1 Állami leltár . . . . . . • 182 Tisza-szegedi kölcsön 8/m Mérlegek 246 Zágráb-károlyvárosi vasut-kölcsön 8/n Függő adósság 8/o Mellékletek. Szám Keleti vasut-kölcsön 8/p Királyi udvartartás 1 Tiszavidéki vasut-kölcsön .... 8/q Kabineti iroda 2 I. erdélyi vasut-kölcsön .... 8/r Országgyűlés 3 Báttaszék-dombovári vasut-kölcsön 8/s Országház épitése 4 Alföld-fiumei vasut-kölcsön .... 8/t Közösügyi kiadások 5 I. magyar gácsországi vasut-kölcsön . 8/u Határvámjövedelem 5/a Magyar nyugoti vasut-kölcsön 8/v Központi (régi) nyugdíjak 6 Budapest-pécsi vasut-kölcsön 8/x Nyugdíjak: Sommázat 7 Gömöri iparvasut záloglevél-kölcsön 8 \y Országgyűlés . 7/a Vasúti kölcsön 8/s Állami számvevőszék 7 fb 30 millió frtnyi kölcsön .... 8/aa Ministerelnökség 7/c 54 millió frtnyi kölcsön .... 8/bb ő Felsége személye körüli ministerium 7/d 5% vasúti arany kölcsön convertálása 8/cc Horvát-szlavon-dalmát ministerium 7/c 5% vasúti ezüst kölcsön „ 8/ád Belügyministerium Vf 5% földtehermentesités convertálása . 8/ee Pénzügyministerium 7/9 6°/ 0 aranyjáradék convertálása m Kereskedelemügyi ministerium 7/h Előlegek a vasút kamatbiztositás alapján . 9 Földmivelésügyi ministerium 7/i Horvát-szlavon beligazgatás .... 10 Vallás- és közoktatásügyi ministerium 7/h Állami számvevőszék 11 Igazságügyi ministerium .... 7/1 Ministerelnökség 12 Honvédelmi ministerium .... 7/m ő Felsége személye körüli ministerium 13 Államadósságok sommázata .... 8 Horvát-szlavon-dalmát ministerium 14 Államadóssági járulék S/a Belügyministerium 15 Földtehermentesités és örökváltságok . 8/6 Pénzügyministerium 16—63 Szőlődézsmaváltság 8/c Kereskedelemügyi ministerium .... 64 Maradvány- és irtványföldek megváltása 8/d Földmivelésügyi ministerium .... 65 Regáleváltság kamatai . . . 8/c ' Vallás- és közoktatásügyi ministerium 66 47 8°/o vasúti arany-kölcsön 8 !f Igazságügyi ministerium 67 4 7, °/ 0 vasúti ezüst-kölcsön .... 8 /9 Honvédelmi ministerium 68

Next

/
Thumbnails
Contents