Zárszámadás, 1902

Jelentés az 1898. évi zárszámadásról

3 TARTALOM. Lap Mutató szakok szerint (I Előterjesztés 11 A. Ismertetése az 1902. évi zárszámadás kezelési eredményeinek. I. Valódi kezelés. Az 1902. évi zárszámadás eredményeinek összehasonlítása a költségvetési tör­vénynyel és az azt kiegészítő felhatalmazásokkal 19 II. Átfutó kezelés 33 III. Állami leltár 43 IV. Mérlegek 47 B. Túlkiadások, előirányzat nélküli kiadások, kevesebb bevételek és egyéb eltérések indokolásai. Túlkiadások a rendes kezelésnél: országgyűlés közösügyi kiadások nyugdíjak állami adósságok kamatbiztosi tást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok . . egyes tárczákat terhelő kölcsönök előlegezések a vasúti kamatbiztositás alapján . közigazgatási biróság ministerelnökség . . ő csász. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete belügyministerium pénzügyministerium kereskedelemügyi ministerium földmivelésügyi ministerium vallás- és közoktatásügyi ministerium • • igazságügyministerium .... honvédelmi ministerium Túlkiadások a rendkívüli kezelés átmeneti kiadásainál: közösügyi kiadások nyugdijak ministerelnökség belügyministerium pénzügyministerium kereskedelemügyi ministerium földmivelésügyi ministerium vallás- és közoktatásügyi ministerium igazságügyministerium honvédelmi ministerium állami adóságok 1* 53 55 56 59 61 62 64 64 65 66 67 67 82 106 124 142 162 167 174 175 175 176 180 185 187 190 195 196 198

Next

/
Thumbnails
Contents