Zárszámadás, 1930-1931

Jelentés az 1930-1931. évi zárszámadásról

1932. TARTALOM. Előterjesztés. 01da l. A kezelés főeredményei 5 Külön törvényes felhatalmazások 15 Bejelentések. 1. Az 1930: XLVII. t.-c. 1. §-ában elrendelt megtakarítások 19 2. Kölcsönök és hitelműveletek a törvényhozás előzetes hozzájárulása nélkül 20 3. Államadóssági címleteknek hitelműveleti alapon való vásárlása 2 7 4. Az állam által létesített részvénytársaságok és szövetkezetek ügyének rendezése 30 5. A népjóléti és munkaügyi minisztériumnál tartott helyszíni vizsgálatnak nem rendezett tételei . . 36 6. Az állami vagyon állagának és értékének megállapítása 37 7. Az alapok és alapítványok vagyonállaga és kezelése 39 8. A zárszámadás késedelmes előterjesztésének megokolása 40 Zárszámadási eredmények. A. Ismertetése az 1930/31. évre vonatkozó állami zárszámadás kezelési eredményeinek. I. Valódi kezelés. A költségvetési ós a külön törvényekben a kiadásokra megszavazott hiteleknek, illetve a meg­ajánlott bevételeknek összehasonlítása a zárszámadási eredményekkel 43 II. Hitelműveleti kezelés 56 III. Átfutó kezelés 57 IV. Állami leltár 59 V. Pénztári mérleg 62 B. A költségvetési és az ezt kiegészítő törvényektől eltérő zárszámadási ered­mények indokolása, a legfőbb állami számvevőszék észrevételeivel és kapcso­latos jelentéseivel együtt. I. Kiadások 66 II. Bevételek 201 C. A kormány kezelése alatt álló alapok és alapítványok 1930/31. évi kezelési eredményei. Vagyonváltság alap 226 Az 1925: IX. t.-c. 9. §-a alapján létesített alap 228 Üzemi beruházások alapja 229 Országos népiskolai építési alap . 230 Országos polgári iskolai építési alap 231 Országos utfejlesztési alap 232 A bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola könyvkiadó alapja 233 Országos tisztviselői betegsegélyezési alap 234 Filmipari alap 235 Tagositási állami alap 236 Élet- és járadékbiztosítások felosztási alapja 237 Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek tanulmányi ösztöndíj alapja 238 Községek segélyezési alapja 239 Országos diáknyomorenyhitő alap 240 Fizetési előlegek forgótöke alapja 241 Csendőrségi nyugdíjjárulék alap 242 Rendőrségi nyugdíjjárulék alap 243 1*

Next

/
Thumbnails
Contents