Soós Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 7. (1908)

1908 / 1. füzet - TARTALOM

TARTALOM. Пар A volt szerkesztő búcsúja, irta Dr. Mébely Ijajos . . I BekOszöntö, irta Dr. Soós Lajos ... _..' .„' _.i ... ... ... ... ... 2 Két új poczokfaj a magyar faunában (14 szövegrajzzal), irta Dr. Méhely Lajos ... ... ... ... ___ ... ... ... ... ... ... 3 Húsevőkben élő Treimitodák (•_' szövegrajzzal), irta I)r. Hát: István » j ... ... ... ... _ ... (..- . .. .... 15 A Oampylaea cóerulans anatómiája,és rendszertani helyé (3 szöveg-/ rajzzal), irta Dr. Soós Lajos _ 21 Új hal a Quarneroból (I szövegrajzzal), irta Lr.idcvfrost (ii/ola 2(1 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Vándorkagvló ( Dreisseasia poli/iiiorjilia PAIJ..) a Zagyvából, irta Dr.' 'Papp Dezső ... .. "... . '.'. . 30 I j csiga-nem a magyar faunában, irta Dr. Soós Lajos _ 32 IRODALOM. Két újabb állattani kézikönyvről. PERRIER E. és HAR.MER-SIIH'I.EY művének ismertetése Csiki Ernő-tői . . 34 •A nemek keletkezéséről. HERTWIO R. idevágó dolgozatának ismer­tetése Dr. Soós Lajos-UA 40 A Tintinnidák szervezete. IEJ. 1)R. EXT/, GÉZA ily czíinű művének ismertetése Dr. Soós Lajos-tói 43 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. DR. MÉHELY LAJOS: Két új poczokfaj A magyar faunában . 44 DR. BACI- DEZSŐ: Yándorkagyló (Dreissensia pohjmorpha I'AI.L.) a Zagy­vából -,-../—I 4 í-4-'4— -.- -'- ' 4 4 DR. HORVÁTH GÉZA: Védekezés a gyapjaspille ellen Észak-Amerikában '45 DR. MÉHELY LAJOS : Visszapillantás az Állattani Közlemények hatéves eyelnsára ._ ... ... . ... ___•__. .... ... ... ... ... ... .. 45 DR. SOÓS LAJOS: A Campvlaea eoerulans IVN. anatómiája és rendszer­tani helye ______ 45 Du. Soós LAJOS: A Testacolla-nem a magyar faunában _ 45 LEIOKNI ROST GYI I.A : L j hal a Quarneroból 45 KIVONAT A KÜLFÖLD SZÁMÁRA. A füzet teljes anyagának rövid ismertetése _ 47 A BORÍTÉKON: Az Állattani Közlemények ügyrendje. A befizetések kimutatása. Tudósítások. Kernte /'irr das Aits/and 47

Next

/
Thumbnails
Contents