Soós Lajos, Horváth Géza (szerk.): Állattani Közlemények 10. (1911)

1911 / 1. füzet - TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK. I.ap DR. SOÓS LAJOS : A csiga-peték elsatnyulása (I. Tábla és 1 szö­vegrajz) — — ... ... ... — ... ... ... — — ... 1 GRÓF BÉLA : A fekete csíkbogár (Hydrophilus piceus) női ivarkészíi­lékének alaktana (6 szövegrajzzal)... — ... ... 14 DR. SZŰTS ANDOR : Adatok néhány Lumbricida anatómiájához (4 szö­vegrajzzal) - — — 26 DR. VUTSKITS GYÖRGY: Faunánk egy új hal-fajáról (II. Tábla és 2 szövegrajz) ... ... — ... ... — ... — ... — 31 DR. SZŰTS ANDOR: Egy új plasmafestés és ezüstözés — ... ... 44 IRODALOM. WESENBF.RG-LUND plankton-elmélete. Ism. DR. ABONYI SÁNDOR 46 A LINNÉ-féle nomenclatura kiépítéséről (RHUMBLER L.) Ism. DR. KERTÉSZ KÁLMÁN 55 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. DR. ABONYI SÁNDOR : WESENBERQ-LUND plankton-elmélete 58 DR. KERTÉSZ KÁLMÁN: RHUMBLER javaslata a I.INNÉ-féle nomenclatura kiépítéséről. 58 DR. VUTSKITS GYÖRGY : Faunánk egy új hal-fajáról 50 DR. SOÓS LAJOS : A Gastropodák petesejtjeinek elcsenevészedéséről ... 50 DR. SZŰTS ANDOR : Adatok néhány Lumbricida anatómiájához ... 50 KIVONAT A KÜLFÖLD SZÁMÁRA. A füzet teljes anyagának rövid ismertetése ... 60 Revue für das Ausland 60

Next

/
Thumbnails
Contents