Soós Lajos, Csiki Ernő (szerk.): Állattani Közlemények 26. (1929)

1929 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. — TABLE DES MATIERES. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. - MÉMOIRES. Zimmermann Ágoston : Az ízületi porcokról t (A. Zimmermann : IJeber die Gelenkknorpeln 9) Rotarides Mihály : Adatok a csigák helyváltoztatásával kapcsolatos kérdé­sek anatómiai megvilágításához 12 szövegábrával 10 (M. Rotarides : Beiträge zur anatomisch-physiologischen Erklärung der Schneckenbewegung. Mit 12 Figuren 31) Gelei József: A Balaton állatvilágának néhány különlegessége. 15 szöveg­ábrával. 35 (J. v. Gelei : Über einige Spezialitäten der Tierwelt des Balatons [Platten­seel Mit 16 Textfiguren 56) Wagner János: Biometrikai vizsgálatok a Pianorbisok házán. 2 szöveg­ábrával 59 (H. Wagner: Biometrische Untersuchungen an Schalen von Planorbiden. Mit 2 Textfiguren 62) öräsi Pál Zoltán: Tanulmányok a petéző munkésméhről I. 2 táblán 12 ábrávnl . • 63 (Z. Örösi Pál : Studien an eierlegenden Arbeitsbienen. Mit 12 Figuren auf 2 Tafeln - 80) Vásárhelyi István : Adatok két apró emlős életmódjának ismeretéhez . . 84 (St. Vásárhelyi: Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise zweier Kleinsäuger 90) Szabó-Patay József : A házi méh királynőjének ivarkészüléke. 5 szöveg­ábrával 92 (J. Szabó-Patay : Studien über den Geschlechtsapparat der Königin von Apis mellifica L. Mit 5 Textfiguren 102) IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. Doflein-Reichenow : Lehrbuch der Protozoenkunde. I-II. Ism. Dr. Gelei József 104 Selenka-Goldschmidt : Zoologisches Taschenbuch. Ism. Dr Gelei József . 106 Paloghné Hajós Terézia : Harc az életért. Ism. Dr. Gaál István .... 106 Maurer. F.: Der Mensch und seine Ahnen Ism. Dr. Pongrácz Sándor . 108 Stensiö, F.. A : The downtonian and devonian Vertebrates of Spitzbergen. I. Femilv Cephalaspidae. Ism. Lambrecht Kálmán 40 Schmidt, M. : Die Lebewelt unseres Trias. Ism. Lambrecht Kálmán . . 14 Lenz. F. : Einführung in die Biologie der Süsswasserseen. Ism. Dr. Unger E. 112 Hankó Béla: Rendszeres állattan. IV. Ism. Dr. Unger Emil ..... 42 X. Congrés international de zoologie. Ism. Dr. Soós Lajos 43 Kolosváry Gábor: Magyarország kaszáspókjai. Ism. Dr. Dudich Endre . 114 MAGYARORSZÁGI FOLYÓÍRATSZFMLE - REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. Archívum Balatonicum. Vol. II. 1. Ism. Dr. báró Feiérváry Géza Guula . 48 Annales Musei National;« Hungarici. Vol. XXV !«m. Dr. Szabó-Patay József 120 Studia Zoologica. — Állattani Tanulmányok. Vol. I. Ism. Dr. Soós Lajos 121 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE NOTRE SECTION. Dr. Ábrahám Ambrus: Az Archaeo- és Neolacerták combmirigyeinek ösz­szehasonlító szövettana 122 Dr. báró Feiérváry Géza Gyula: Charles Doolittle Walcott emlékezete . 123 Dr. Gelei József: A Balaton állatvilágának néhány különlegessége ' . . 123 Dr. Rotarides Mihály : Adatok a csigák helyváltoztatásával kapcsolatos kérdések anatómiai megvilágításához 123 Dr. Zimmermann Ágoston : Az ízületi porcokról 123 P. Knézy Gergely, S. J.: Hazai Dolichopus-fajaink rendszerezése ... 1 94 Örösi Pál Zoltán : A petéző munkásméh biologiója 124 Szondy György : Magyarország Helomvzida-Iegvei • . • 124 Dr. Sziládv Zoltán: A Német birodalom, hazánk és Bulgária Notecao'hái 124 Dr. Abonyi Sándor: Eulimnadia victoriae Brndv = Limnadia Hislnpi (Baird) Bradv = Cyclestheria Hislopi (Baird) Sars 124 Dr. Maier István : Az Ursus spelaeus fogazata 124 Dr. Mödlinger Gusztáv: Adatok az Opisthodiscus diplodiscoides Cohn anatómiájához 125 Dr. Ábrahám Ámbms: Az Opisthodiscus diplodiscoides idegrendszere . 125 Dr. Zimmermann Ágoston: A házinyúl bőre és tejmirigvei 126 Dr. Szabó-Patay József: A házi méh királynőjének ivarkészüléke . . . 126 Vásárhelyi István: a) Adatok a keleti cickénv (Crocidura suaveolens Pali.) életmódjához, b) Adatok a mezei pocok (Microtus arvalis Pali.) élet­módjának ismeretéhez 126 Dr. Hasskó Sándor: A struc bőre 126 Dr. Vnsodri Miklós : A bölömbika és a pocgé m táplálékáról 127 Dr. Wagner János : Biometrikai vizsgálatok Planorbis-házakon .... 127 Dr. Wofsfeg tá"do-• A szárazföldi Tsonodák szaglószervei 127

Next

/
Thumbnails
Contents