Soós Lajos (szerk.): Állattani Közlemények 31. (1934)

1934 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. — TABLE OES MATIERES. EREDETI KÖZLEMÉNYEK - МЁ MOIRES. Soós Lajos: Magyarország állatföldrajzi felosztása. (3 térkép­vázlattal) The zoogeographical division of historic Hungary. (With 3 text figures) Zimmermann Gusztáv: A macska csontjairól. (25 ábrával) í — — Die Knochen der Katze. (Mit 25 Textabbildungen) . . . Mödlinger Gusztáv: Adatok az Isopodák szövettanához. (4 á ) Beiträge zur Histologie der Isopoden. (Mit 4 Abbildungen) Wagner János: Malakologiai tanulmányok délolaszországi növénykertekben. (2 szövegábrával) - Malakologische Studien in einigen botanischen Gärten Süditaliens. (Mit 2 Abbildungen im Text) : Balázsy János László: Nyirokérkészítmények előállításáról (3 ábrával) Uber die Herstellung von Lymphgefässpraeparate. (Mit 3 Textfiguren) Kormos Tivadar: Az euráziai nyulak származástani problé­mája. (3 szövegébrával) — — Zur Frage der Abstammung eurasiatischer Hasen (Mit 3 Abbildungen im Texte) Vásárhelyi István: Adatok a mogyorós pele életmódjának ismereléhez. (1 szövegábrávai) . — Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise der Haselmaus. (Mit 1 Textfigur) Vásárhelyi István: Lillafüred és környéke emlősfuunája . — — Die Säugetierfauna von Lillafüred und Umgebung . . . Éhik Gyula: A farkas (Canis lupus L.) peniscsonljáról. (1 szö­vegábrával) Über den Penisknochen des Wolfes (Canis lupus L ). (Mit 1 Textfigur) Éhik Gyula: Adatok Erdély emlősfaunájához ...... — — Beiträge zur Säugerfauna Siebenbürgens ... 94 APRÓ KÖZLEMÉNYEK NŐIES DIVERSES. A pocok név származása. Irta Веке Ödön A méhek és a piros szín. Irta Fehér Jenő w A sündisznó székely neve. Irta BekeÖdön IRODALOM. - REVUE LIT I ÉR AIRE. Az örökléstan és származástan kapcsolatának újabb irodalma (Ford E. В., Jo Nos V., Gott sehe ws ki G.). Ism. Wo 1 sky Sándor Carpenter G. D. H. and Ford E. В.: Mimicry. Ism. W о 1 s к у Sándor 10' Coen Giorgo: Saggio di une sylloge Molluscorum Adriaticorum. Ism. Wagner János 10 Ehrmann P. : Mollusca (Weichtiere). Ism. Wagner János. 10 Neef A: Phylogenie der Tiere. Ism. Varga Lajos 10 Mollison Th.: Phylogenie des Menschen. Ism. Varga Lajos. 10 Neef A.: Die Vorstufen der Menschenwerdung. Ism. Pongrácz Sándor Ю

Next

/
Thumbnails
Contents